ел.инсталации
Call Us Now
+359 887 530 504
осветителни инсталации
 

монтаж и ремонт осветителни инсталации

Електроуслуги


Услуги
             Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги всферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката наоборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиентивисока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основнитеелектро услуги които предлагаме са:
–монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации
          

                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

     –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради
    

       –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла
За нас
Здравейте!
              Аз съм Стайко Симеонов и съм управител на ДИК-07 СимеоновЕООД. Професионалната ми квалификация е електроинженер със специалностел. подстанции и централи. С енергетика се занимавам от далечната 1977г. като 25 г. работих в Електроснабдяване гр. Пловдив. Там преминах почти през цялата административна йерархия – от ел. монтьор до гл.инженер
             Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция насъществуващи ел. уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане наел. уредби и инсталации в промишлени предприятия. Също така изграждаслаботокови, заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени иобществени сгради.
            Фирмата разполага сквалифициран ръководен и изпълнителски персонал, необходимия транспорт и механизация за изпълнението на договорите с отлично качество и врамките на договорените срокове
електро инсталации

електроизграждане

електромонтаж

монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации

Работи и услуги във връзка с проектиране,
изграждане, доставки, монтаж и въвеждане в

експлоатация на п/ст 110/20 kV
Контакти

      сайта    http://www.dik-07.bg/

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg