електро инсталации
Call Us Now
+359 887 530 504
електро инсталации
 

Електроуслуги

Тя е специализирана в областта на електроизграждане иелектромонтаж в енергийни обекти, изпълнение на промишлени икомунално-битови електро инсталации на територията на гр. Пловдив истраната.

Услуги

             Богатия опит позволява да предложим разнообразниуслуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставкатана оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашитеклиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване.Основните електро услуги които предлагаме са:

                –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации             

                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.

                –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради

                –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия

                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла

Партньори

          Списъка на нашите партньори включва водещи български фирми свисока репутация и обществена значимост, включително производствени итърговски дружества.Партньорите които избраха нашите услуги, получихакоректност, високо качество, изпълнение в договорените срокове наразумни цени. Те ни се довериха, доверете ни се и Вие!

 

Контакти

Офис адрес:     гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 138

Управител:      Стайко Симеонов

тел:                    +359 887 530 504

факс:                  +359 32 681 915

e-mail:                simeonov@dik-07.bg